ළබැදි – 33 කොටස

0
නිහඩ කතාකාරී 33.කොටස දැන් ඔයාලගේ ඇස් දෙකෙන්ම බලා ගන්න මෙච්චර දවසක් අපේ files missing කළේ කවුද...

ළබැදි – 32 කොටස

0
May be an image of 2 peopleනිහඩ කතාකාරී28 January 2020 · 32.කොටස "සදසි ඇදුම් ටික පැක්...

ළබැදි – 31 කොටස

0
·💮💮💮ලබැදි💮💮💮31.කොටස "එතකොට සර් දරුවා…???" "මොකක් දරුවා..???" "ඇ…ඇයි සර්…. දරුවා හොදින් නේද??…."

ළබැදි – 30 කොටස

0
May be an image of 2 peopleනිහඩ කතාකාරී27 January 2020 · 30.කොටස එවෙලෙහිම සිහිනිගේ දුරකථනයට ඇමතුමක්...

ළබැදි – 29 කොටස

0
නිහඩ කතාකාරී 29.කොටස "අහ් මේ දරුවෝ දෙන්නා වෙන්නැති… දානේ ගෙනාවේ…." "දෙවියනේ….."

ළබැදි – 28 කොටස

0
නිහඩ කතාකාරී·💮💮💮ලබැදි💮💮💮 28.කොටස සදසිගේ ඇග පුරා කිතියක් ගමන් කළාය ඇයට මෙය අදහා ගත නොහැක… ඈ නැවතත්...

ළබැදි – 27 කොටස

0
නිහඩ කතාකාරී 💮💮💮ලබැදි💮💮💮27.කොටස "මට සර්ගෙන් ඉල්ලන්න දෙයක් තියෙනව.." "මොකක්ද??…" "සර්…මේ…."

ළබැදි – 26 කොටස

0
May be an image of 2 peopleනිහඩ කතාකාරී20 January 2020 ·💮💮💮ලබැදි💮💮💮26.කොටස "ඔයා මාමා කෙනෙක් වෙන්නයි යන්නේ…."

ළබැදි – 25 කොටස

0
නිහඩ කතාකාරී·💮💮💮ලබැදි💮💮💮 25.කොටස "මචං තරුත්…" තරුත් දේශාන් සමඟ තිබූ සංවාදය අවසන් කළ විට...

ළබැදි – 24 කොටස

0
නිහඩ කතාකාරී 24.කොටස ඔහු දුටු දෙයින් ඔහුගේ දෙපා පණ නැති විය… "තමුසේ????…."

Follow us

17,816FansLike
2,508FollowersFollow
14,300SubscribersSubscribe

Latest news