ස්වප්න සේයා – 5 කොටස

ස්වප්න සේයා 🎨🎨🎨 පස්වන සේයාවට…. 🖌️🖌️🖌️ "හරි හරි ආශුවෝ…. මම එන්නම්…

ස්වප්න සේයා – 4 කොටස

ස්වප්න සේයා 🎨🎨🎨 සිව්වන සේයාවට…. 🖌️🖌️🖌️ භූමි හිමින් සීරුවේ පන්සලේ වැලිමළුවට යන පැරණි මුරගල් දෙකක් දෙපස...

ස්වප්න සේයා – 3 කොටස

·ඔන්න ගොඩාක් අය කියලා තිබ්බේ විකේශ් කියලනේ.. බලන්නකෝ එහෙනම් ඒ කව්ද කියලා 😊😊 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 ස්වප්න සේයා...

ස්වප්න සේයා – 2 කොටස

ස්වප්න සේයා 🎨🎨🎨 දෙවන සේයාවට…. 🖌️🖌️🖌️ "විකේශ්… අ… අර කන්…ද මොකක්ද…. " වටපිට බල බල හිටපු...

ස්වප්න සේයා – 1 කොටස

අලුත් කතාව දාන්න පරක්කු උනා නේද… අද ඉදන් කතාව දානවා… ඔයාලා කියවලා කතාව කොහොමද කියන්නකෝ.. 😊😊 ස්වප්න සේයා 🎨🎨🎨

Follow us

17,816FansLike
2,508FollowersFollow
14,300SubscribersSubscribe

Latest news