සංසාර සිත්තම – 18 Bonus කොටස

සංසාර සිත්තම දහඅට වන කොටස ✍️භාශී💘 "අඩේ හිරූ……………." "මොකද බං...

සංසාර සිත්තම – 17 කොටස

සංසාර සිත්තම දාහත්වන කොටස ✍️භාශි💘 "කොහෙද මේ යන්නෙ…..?" "ඔයා නෙවේ...

සංසාර සිත්තම – 16 කොටස

සංසාර සිත්තම ❤️ දහසය වන කොටස ✍️භාශි 💘 ගේ ඇතුලෙ බිත්ති පිරෙන්නම හිරූගෙයි...

සංසාර සිත්තම – 15 කොටස

සංසාර සිත්තම ❤️ පහලොස් වන කොටස ✍️භාශි💘 "මේ අර………………" ඔහු...

සංසාර සිත්තම – 14 කොටස

සංසාර සිත්තම ❤️ දාහතර වන කොටස✍️භාශි💘 "තමුසෙට පිස්සුද අයිසෙ……" හිරූට හෙලෝ කියන්නවත් නොදී...

සංසාර සිත්තම – 13 කොටස

සංසාර සිත්තම දහතුන් වන කොටස ✍️භාශී💘 "ආ බම් මං මේ….. මං………."

සංසාර සිත්තම – 12 කොටස

සංසාර සිත්තම දොළොස් වන කොටස ✍️භාශි💘 ඒත් එක්කම හැඩි දැඩි අතක් හිරූව ඇදල...

සංසාර සිත්තම – 11 කොටස

සංසාර සිත්තම එකොලොස් වෙනි කොටස ✍️භාශි💘 කොහොම හරි ඩොක්ටගෙ උදව්වයි දිල්කිගෙ මහන්සියයි නිසා...

සංසාර සිත්තම – 10 කොටස

සංසාර සිත්තම ❤️ දහ වන කොටස ✍️ භාශි💘 ……..බට් එයාට සීයකට බිංදුවයි දශම...

සංසාර සිත්තම – 9 කොටස

සංසාර සිත්තම ❤️ නව වන කොටස ✍️භාශි💘 " අනේ ඉක්මනට එන්න හිරූට….."

Follow us

17,816FansLike
2,508FollowersFollow
14,300SubscribersSubscribe

Latest news