බැඳීමක් නැති මුදුවක් – 39 අවසන් කොටස

බැඳීමක් නැති මුදුවක් 💔 39 වන කොටස (අවසන් කොටස ) මගේ ජීවිතය..මගේ පවුල් ජීවිතය විනාශ වෙන්න...

බැඳීමක් නැති මුදුවක් – 38 කොටස

බැඳීමක් නැති මුදුවක් 💔 38 වන කොටස "ඔයා අපිට ආදරේ නෑනේ..ඔයා අපිව ගෙදරින් එළෙව්වා නේ..අපි ආයෙ...

බැඳීමක් නැති මුදුවක් – 37 කොටස

💔බැඳීමක් නැති මුදුවක් 💔 37 වන කොටස "අපේ අම්මයි තාත්තයි මට වඩා මෙයාට ආදරෙයි..මෙයාට අපේ ගෙදර...

බැඳීමක් නැති මුදුවක් – 35 කොටස

බැඳීමක් නැති මුදුවක් 💔 35 වන කොටස "පුංචි පුතා එනවද තාත්ති එක්ක ගෙදර යන්න.."

බැඳීමක් නැති මුදුවක් – 34 කොටස

බැඳීමක් නැති මුදුවක් 💔 34 වන කොටස "පොඩි පුතේ… "ඇයි අම්මේ මේ කලබලෙන්...

බැඳීමක් නැති මුදුවක් – 33 කොටස

බැඳීමක් නැති මුදුවක් 💔 33 වන කොටස +බෝනස් කොටස "සුදු කොහෙන්ද මේ මෙච්චර ඇඳුම් ?.."

බැඳීමක් නැති මුදුවක් – 31 කොටස

බැඳීමක් නැති මුදුවක් 💔 31 වන කොටස ෆුඩ්සිටියේ වැඩ කරන අතරෙත් මට මතක් උනේ මගේ දරු...

බැඳීමක් නැති මුදුවක් – 30 කොටස

බැඳීමක් නැති මුදුවක්💔 30 වන කොටස "හැමදාම මෙහෙම ජීවත් වෙන්න බැහැ අයියේ..අලුතින් ඇඳුමක් ගත්ත කාලයක් මතක...

බැඳීමක් නැති මුදුවක් – 29 කොටස

බැඳීමක් නැති මුදුවක් 29 වන කොටස "ත/මු/සේ මොකටද මෙහෙ ආවේ?" නැන්දම්මා හැමදාම වගේ...

බැඳීමක් නැති මුදුවක් – 28 Bonus කොටස

බැඳීමක් නැති මුදුවක් 💔 28 වන කොටස මගේ දෑස් විසල් වුණේ කාමරේ ඇතුලට ඇතුල් වුණා විතරයි…කාමරේ...

Follow us

17,816FansLike
2,508FollowersFollow
14,300SubscribersSubscribe

Latest news