නිසල සද මඩල – 46 අවසාන කොටස

=නිසල සද මඩල 🌬 ☁️45 වන කොටස ☁️ ( අවසාන කොටස 2) " රයන් මුන් දෙන්නවා...

නිසල සද මඩල – 45 කොටස

කාවින්දි ලියනගේ 🌬 නිසල සද මඩල 🌬 ☁️ 45 වන කොටස ☁️ (අවසන්...

නිසල සද මඩල – 44 කොටස

නිසල සද මඩල 🌬 ☁️ 44 වන කොටස ☁️ (අවසන් කොටසට පෙර කොටස ) " හම්මෝ...

නිසල සද මඩල – 43 කොටස

නිසල සද මඩල 🌬 43 වන කොටස ☁️ " ම් ඔකෝම කරලා මාව අවුස්සලා දැන් හොර...

නිසල සද මඩල – 42 කොටස

කාවින්දි ලියනගේ 🌬 නිසල සද මඩල 🌬 ☁️ 42 වන කොටස ☁️ "...

නිසල සද මඩල – 41 කොටස

නිසල සද මඩල 🌬☁️ 41 වන කොටස ☁️ " දෝණී මොකෝ මේ රතු වෙලා..නිකන් පලවෙනි වතාවට මන් ලග ඉන්නවා...

නිසල සද මඩල – 40 කොටස

අද නම් කතාවේ අඩුපාඩු ඇති..මට බලන්න වේලවක් නෑ අනේ එහෙම තිබ්බොත් සමාවෙන්න .. 🌬 නිසල සද මඩල 🌬

නිසල සද මඩල – 39 කොටස

🌬 නිසල සද මඩල 🌬 ☁️ 39 වන කොටස ☁️ " දෝණී මතකනේ මන් කියපුවා ..හොද...

නිසල සද මඩල – 38 Bonus කොටස

නිසල සද මඩල 🌬 ☁️ 38 වන කොටස ☁️ ඇය අද එකම සතුටකි.ඈ වෙරළ පුරා දිව...

නිසල සද මඩල – 37 කොටස

කාවින්දි ලියනගේ නිසල සද මඩල 🌬 ☁️ 37 වන කොටස ☁️ "අ..මේ අපේ...

Follow us

17,816FansLike
2,508FollowersFollow
14,300SubscribersSubscribe

Latest news