චන්ඩි රැජින – 85 අවසාන චන්ඩිකම

❌#කර්තෘඅවසරයකින්තොරවකිසිදුකොටසක්හෝකතාවඋපුටාගැනීමසපුරාතහනම්.❌ චන්ඩි_රැජින🌹🌹 අවසාන චන්ඩිකම 🙅🙅 💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦 " අ අ...

චන්ඩි රැජින – 82 කොටස

කියවන හැමෝම Like එකක් දා ගෙන යන්නෝ ❤️❤️ චන්ඩි_රැජින🌹🌹 අසූ දෙවන...

චන්ඩි රැජින – 81 කොටස

චන්ඩි_රැජින🌹🌹 අසූ එක් වන චන්ඩිකම 🙅🙅 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••දවසින් දවස ගෙවිල ගියේ බිත්ති හතරක් මැද්දෙ මගෙ දුක වේදනාව කදුළුවලින්ම දියාරු...

කිඳුරංගනා – 48 කොටස

කිඳුරංගනා Facebook novel 🌷🌷 ❌❌⁣කතෘ අවසරයෙන් තොරව උපුටා ගැනීම සපුරා තහනම්❌❌ 48_කොටස

චන්ඩි රැජින – 80 කොටස

චන්ඩි_රැජින🌹🌹 අසූ වන චන්ඩිකම 🙅🙅 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " හහ් කුමාරිහාමි කොහොමද ඉතින් මොකෝ ඇස්වල කදුළු.කෝ අර...

චන්ඩි රැජින – 79 කොටස

කියවන හැමෝම Like එකක් දා ගෙන යන්නෝ ❤️❤️ චන්ඩි_රැජින🌹🌹 හැත්තෑ නව...

චන්ඩි රැජින – 77 කොටස

චන්ඩි_රැජින🌹🌹 හැත්තෑ හත් වන චන්ඩිකම 🙅🙅 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" අභිරූ උඹ මොකක්ද? ඒ පාර නටන්න හදන නාඩගම අර හිගන ගෑනියෙක්...

චන්ඩි රැජින – 76 කොටස

කියවන හැමෝම ලෝභ නැතුව like එකක් දා ගෙන යන්න වස්තුලා ❤️❤️ චන්ඩි_රැජින🌹🌹 හැත්තෑ හය වන...

චන්ඩි රැජින – 75 කොටස

චන්ඩි_රැජින🌹🌹 හැත්තෑ පස් වන චන්ඩිකම 🙅🙅 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" අනේ මංද බන්.මං නම් කැමති නෑ උඹ මේ ගමන යනවට.හදා ගත්තු හිත...

චන්ඩි රැජින – 74 කොටස

හැත්තෑ හතර වන චන්ඩිකම 🙅🙅 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" එන්න අභිරූ ඇතුළට " අමාරුවෙන් නහය හකුළුවා ගෙන රශී එහෙම කිව්වෙ මූණට් හිනාවක්...

Follow us

17,816FansLike
2,508FollowersFollow
14,300SubscribersSubscribe

Latest news