අරක්කු වල තත්වය බාල වෙලා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය අරක්කු වලට නිසි ප්‍රමිතිකරණයක් හදන්න...

0
ශ්‍රී ලංකාවේ අරක්කු වල තත්වය බාල වෙලා තිබෙන්නේ අරක්කු වල ප්‍රමිතිය සොයා බැලීම සදහා නිසි මිනුම් දණ්ඩක් නොමැති වීම නිසා බව රජයේ...

යාපනයෙන් එළවලු තොග වෙළද පළට – එළවලු මිළත් පහතට

0
කන්ද උඩරට ප්‍රදේශ වලින් ලැබෙන ගෝවා,බෝංචි,කැරට්, ලීක්ස් හැර අනෙකුත් එළවළු බොහොමයක මිල පහත වැටී ඇති බව වෙලදුන් පවසනවා. යාපනය අර්ධද්වීපයේ...