සාරා – 1 කොටස

0
කෙටි කතාව… සාරා 🥀___ සාරා,මොකො අද වැඩේ.. යශ්වීන් අයියා වැඩේ ගොඩ..උන් අපේ ගෙම්...

සාරා – 2 කොටස

0
කෙටි කතාව… 2️⃣ කොටස…. හෙලෝ… මේ සුරෙශ් ද කතා කරන්නේ..

සාරා – 3 කොටස

0
.කෙටි කතාව… 3 තෙවන කොටස…. සාරා 🥀__ යශ්වින් අයියා.. මොකො...

සාරා – 4 කොටස

0
කෙටි කතාව… 4 සිව්වන කොටස…. සාරා 🥀___ සුරේශ් මොකද්ද බල්ලො උබ මේ කරේ

සාරා – 5 කොටස

0
.කෙටි කතාව… අවසාන කොටස…. _සාරා හෙලො ලොක්කා.. මොකද මදුරයො..

Follow us

17,816FansLike
2,508FollowersFollow
14,300SubscribersSubscribe

Latest news