තාරා -12 අවසන් කොටස

0
තාරා ✧✧✦ සත්‍යසිදුවීමකි. #නම්ගම්සියල්ලමනඃකල්පිත_වේ. දොලොස්වන_කොටස ( අවසන් කොටස ) “දෝණි මේ...

තාරා -9 කොටස

0
සත්‍යසිදුවීමකි. #නම්ගම්සියල්ලමනඃකල්පිත_වේ. නවවන_කොටස දිල්නගේ මුහුණ මේ තරම් ළගින් මම දැක්කාම තමා. ඇස් පියන් ඉද්දි...

තාරා -10 කොටස

0
✦✧✧ තාරා ✧✧✦ සත්‍යසිදුවීමකි. #නම්ගම්සියල්ලමනඃකල්පිත_වේ. දහවන_කොටස එතැන් පටන් දිල්නට මම කියලා...

තාරා -11 කොටස

0
සත්‍යසිදුවීමකි. #නම්ගම්සියල්ලමනඃකල්පිත_වේ. එකලොස්වන_කොටස පොඩි අක්කා නොඋනෙවත් නැති බොරු ගොඩාක් අප්පච්චිට කිවේ මන් දිහා සමච්චලේට...

තාරා -5 කොටස

0
✦✧✧ තාරා ✧✧✦ සත්‍යසිදුවීමකි. #නම්ගම්සියල්ලමනඃකල්පිත_වේ. පස්වන_කොටස "එක්සෑම් ලේසිද…"

තාරා -6 කොටස

0
තාරා ✧✧✦ සත්‍යසිදුවීමකි. #නම්ගම්සියල්ලමනඃකල්පිත_වේ. සයවන_කොටස මගේ අස් දිලිසුණේ සතුටට. මගේ ආදරේ...

තාරා -7 කොටස

0
·✦✧✧ තාරා ✧✧✦ සත්‍යසිදුවීමකි. #නම්ගම්සියල්ලමනඃකල්පිත_වේ. සත්වන_කොටස කාලය ගෙවි ගිහින් අපි ඔක්කොම...

තාරා -8 කොටස

0
✧ තාරා ✧✧✦ සත්‍යසිදුවීමකි. #නම්ගම්සියල්ලමනඃකල්පිත_වේ. අටවන_කොටස මම පෙරුම් පුරමින් හිටිය ඒ...

තාරා – 4 කොටස

0
තාරා ✧✧✦ සත්‍යසිදුවීමකි. #නම්ගම්සියල්ලමනඃකල්පිත_වේ. හතරවන_කොටස කාලය සෙමින් සෙමින් ගෙවි ගිහින් අපිට...

තාරා – 3 කොටස

0
තාරා ✧✧✦ සත්‍යසිදුවීමකි. #නම්ගම්සියල්ලමනඃකල්පිත_වේ. තෙවන_කොටස මගේ හිතේ හැමදාම දිල්න ගැන ආදරේ...

Follow us

17,816FansLike
2,508FollowersFollow
14,300SubscribersSubscribe

Latest news