අහඹු හමුවීමක් – 5 කොටස

💛 අහඹු හමුවීමක් 💛 පස්වන කොටස…. 💛 එහෙම හිතමින් නිහාරා ඇවිද ගියේ තමන්ගේ කාමරය පේන මානයට....

අහඹු හමුවීමක් – 6 කොටස

අහඹු හමුවීමක් 💛 හයවන කොටස…. 💛 "හෝම්…" ඒෂ් එසේ කල්පනා කරමින් දුරකථනය සවනතේ...

අහඹු හමුවීමක් – 7 කොටස

අහඹු හමුවීමක් 💛 හත්වන කොටස…. 💛 නිහාරා හිතේ තියෙන තරහා එෂ් මතින් යවන ගමන් පැවසුවේ.. ඒෂ්...

අහඹු හමුවීමක් – අවසන් කොටස

අහඹු හමුවීමක් 💛 අවසන් කොටස…. 💛 එහි වූයේ නිහාරා ඒෂිත් මතට ඇද වැටුණ වෙලේ ඒෂිතුත් නිහාරාත්...

අහඹු හමුවීමක් – 2 කොටස

දෙවන කොටස…. 💛 "ඒෂ් අනික මතක තියා ගන්නවා. තමුසේ හෙට ගියත් නොගියත් මේ මගුල වෙනවාමයි…" තම...

අහඹු හමුවීමක් – 3 කොටස

අහඹු හමුවීමක් 💛 තෙවන කොටස…. 💛 හැමෝම කාර් දෙකෙන් පිටත් උනාම එෂ් මූණත් ඇබුල් කරන් කාරයට...

අහඹු හමුවීමක් – 4 කොටස

අහඹු හමුවීමක් 💛 හතරවන කොටස…. 💛 ඒෂ් යාලුවෝ දෙන්නා දිහාත් බලලා මූණ දෙක කරන් ඇමතුමට සම්බන්ධ...

අහඹු හමුවීමක් – 1 කොටස

අහඹු හමුවීමක් 💛 පලමු කොටස…. 💛 "චූටි පුතා ඔහොම නවතිනවා…" හැමදාම වගෙ අදත්...

Follow us

17,816FansLike
2,508FollowersFollow
14,300SubscribersSubscribe

Latest news