අනේ මට අදහා ගන්නවාත් බැ මේ හිනයක්ද සුදු මහාත්තයෝ.නොටි මැට්ටෙක්නෙ.මව පුදුම කරාන්න නොකියාම ඇවිත්.ඇයි දෙයියනෙ ෆෝන් එකාත් දවාස් තුනාක්ම වැඩ නොකරෙ මං කොච්චර බයෙද හිටියෙ මං නැතුව හිටියෙ කොහොමද දෙයියො..තුරුල් කර ගත්තාම අත් දෙක දාගාන්නකො මගේ ඉන වටෙ.

අහාකට අරාන් පැත්තකට වෙනවා ඔය අත්දෙක.

අනෙ මව පුදුම කරවලා කදුලු ඇස් දෙකට අරාන් දුන්න වගේ.කවදාවත් නැතුව මට සැරදාලා ඉකි ගස්සවා ගස්සවා අඬවන්නද යන්නෙ.

මං අවේ උඹත් එක්ක හුරතල් වෙන්න නෙමේ.උඹෙයි මගේයි හැම සම්බන්ධයාක්ම ඉවරායි කියලා යන්න.උඹෙ හොර මිනිහාත් එක්කම ඉදපාන් කියලා මගේ බඩු වගයාක් තියනවා එ ටික අරාන් යන්න අවේ.

නෙතු මුණ බෙරි කරාන් මගේ පස්සෙන එද්දි මං කමරෙට ගිහින් මගේ තිබුන බඩු වගේම.නෙතුට මං දිලා තිබුන බඩුත් මං අපු වහානෙට දා ගන යන්න පිටාත් වුනෙ කිසිම හිතාක් පාපුවක් නැති ගානට

අනෙ අනෙ පිලිස් පිලිස් මව දලා යන්න එපා මහාත්තයො මේ කකුල් දෙක අල්ලාන් කියාන්නෙ.

අත ඇරප පට්ට බැල්ලියෙ මගේ කකුල් දෙකෙන් මං උඹට කොච්චර අදරෙ කරාද කොච්චර විශ්වාස කරාද.

බිම වැතිරිගෙන මගේ කකුල් පටලාන් ඉන්න නෙතුට කකුල ගසා දානගමන් මං කිවේ මගේ හිත තුල ඉතිරිලා තිබුන අවිශ්වාසයත් කලකිරිමත් තරහාත් එකලු කරගෙන.

එ විශ්වාසෙ එ විදිහටම මං රැක්කා සුදුමහාත්තයො.ඇයි මගේ පපුවට මේච්චර ගින්දරක් දිලා මව දලා යන්න හදාන්නෙ.

මොකුත් නොදාන්න තොත්ත බබෙක් වගේනෙ උඹ කතා කරාන්නෙ.මං රට ගිහින් අපාදුක් විදගන හරි හම්බ කරෙ උඹෙ සතුට වෙනුවෙන් එත් උඹ වෙන මිනිස්සුත් එක්ක මේහෙ හොදට මඟුල් නටලා.අත ඇරපන් වහාම මගේ කකුල් දෙකෙන් මට යන්න දිලා.

අනේ නැ රත්තරං අපි දෙන්නා ලස්සනට ඉන්නවාට කැමති නැතුව මිනිස්සු හදපු කතා.

උඹ දැන් කියාන්නෙ එක කතාවක් විතරාක් කියලා හිත හදාගන උඹත් එක්ක තවදුරටාත් පවුල් කන්න කියලාද.උඹ නිසා මගේ අම්මාට තාත්තාට සහොදරයාන්ට අකිකරු වුණා මම.එ අය මුලිම්ම කිව්වා ඔය ටික වෙයි කියලා.උඹලාගෙ දෙමාවුපියාන්ගේ පවුල් පසුම්බිය දැක්කාම. දැ උඹ ගැනත් හිතාගන්න පුලුවාන්.වහාම මට යන්න ඉඩ දියාන් ජාති ජාතිත් උඹ එපා මට.

ඔයිට වඩා හොදායි රත්තරං මහාත්තයො මට පිහියකින් ඇණලා මරලා දනවානම් ඔය අත්දෙකෙන්ම.යන්නම ඔනැද මහාත්තයො මව දලා යන්නම ඔනෙද.

මෙ බලපන් මේ පොටො එක. මේ පොටො එකෙ ඉන්නෙ එතකොට උඹ නෙමේද මගේ ඇස් පොට්ටායිද ආ උඹ කියාන්නෙ.මේ විල් කාරයාත් එක්ක නෙද උඹ එහෙ මෙහෙ ගියෙ.

අනේ මහාත්තයො මං ඔයාගෙන් අහාලානෙ ගියෙ.ඔය මං තමායි එත් මං ඔය මනුස්සයාත් එක්ක ඔහොම හිටියෙ නැහැ.ඔය මනුස්සයාත් එක්ක ගමාන් බිමන් ගියෙ අම්මාත් එක්ක වැඩි හරියාක් දවස් දෙකාක් තුනාක් මට තනියෙනුත් යන්න වුනා.ඔය මනුස්සයා දවසාක් අමුතු කතා ටිකාක් කියලා ත්‍රිවිල් එක වෙන පැත්තකට.

අන්න අන්න ඔවා කියාන්නෙ දැන්ද ගැණියෙ මට. උඹ මහා ජරා ගැණියාක්.ඇති ඇති මට මොකුත් අහාන්න ඔනෙ නැහැ දෙයියනෙ.මං උඹට අදරෙ කරපු තරාම්ම මං අද විදවනවා.

ඉතින් මහාත්තයා කියාන්න දෙන්නෙ නැනෙ මට.මහාත්තයා එන්න වැඩි දවාස් නැති නිසා අපුවාම මම.

ඇති ඇති මට මොකුත් අහාන්න ඔනෙ නැ.උඹ උත් එක්ක සතුටි ඉදපාන් මගේ දැසටවාත් පෙන්න ඔනෙ නැහැ අය ජිවිතෙ කවදාවත්.

මට ඔයා නැතුව කවුරුත් එපා මහාත්තයො කවුරුත් එපා ඔයා නැති වුනොත් මං මැරෙණවා.අනෙ අනෙ පිලිස් පිලිස් මව දලා යන්න එපා ආ ආ ආ

අහාකට වෙයාන් පට්ට බැල්ලි

මහාත්තයො අනේ මගේ සද ඔයා නැති ලොකයාක් ගැන හිතාන්නෙවාත් කොහොමද.ඔයාගෙ තරහා ඇරෙනකම් මට ගහාන්න බනින්න එත් මව තනි කරලා යන්න එපා දෙයියො.

කිසිම දවසක වචනෙකින්වාත් සැර නොදාපු මම.නෙතුව පැත්තකට තල්ලු කරපු පාරට විසිවෙලා ගිහින් බිම පෙරලෙද්දි හිතට දුකාක් දැනුනාත් මගේ හිත ඇතුලෙ තෙරපෙන සිතට දැනුනෙ අමුතු කලකිරිමක්.නෙතුව දලා යන්න එපා කියලා කැගහද්දි මං එළියට බැහැලා පිටවෙලා ගියෙ නෙතුගෙ මුණ අය කිසි දවසක නොබලාන්න හිතාගන.

මගේ ඇස් ඉස්සරහා එක එක දෙවාල් මැවෙන්න ගද්දි මැරෙන්න තරම් කැගහලා අඬන්න තරාම් මගේ හිත මටම වධ දෙයි.නෙතු එ මිනිහාත් එක්ක මගේත් එක්ක වගේ අත් අල්ලාන් රවුම් ගහාන්න ඇති.මත් එක්ක වගේම එ මිනිහාත් එක්කත් තුරුල් වෙන්න ඇති.මාත් එක්ක වගේම එ මිනිහාත් එක්කාත් කාමයෙ සැප පතාන්න ඇති මේවා හිත මතක් කරලා දෙද්දි මට මරාගෙන මැරෙන්න තරම් තරහාකින් දාත් එකට මුට්ටුවි දත් අතරින් චිරි චිරි සද්දයක් පිටවෙයි

මට මගේ අම්මා තාත්තා ගවට යන්න පුළුවාන් කමාක් තිබිනෙ නැහැ.මගේයි නෙතුගෙයි සම්බන්ධෙට එයලා තදින් විරුද්ධ වුනා.එකට එකම හෙතුව නෙතුගෙ දෙමාවුපියාන්ගෙ හැසිරිම.නෙතුගෙ තාත්තා වෙන විවහායක් කරාන් වෙනම ජිවාත් වෙන්නෙ.අම්මාත් එක එක පිරිමිත් එක්ක සම්බන්ධයිලු.මගේ දෙමාවුපියාන්ගෙ පැත්තෙන් බලාද්දි එහෙම විරුධ වෙන එක හරි වුනාත්.පාසලෙන් ඇති කරගත් අපි දෙන්නාගෙම මුල් අදරෙට එක බධාවක් වුනෙ නැහැ.

සහොදරියාන් දෙන්නෙක්ගෙන් එකම පිරිමි දරුවා වුන මට ගොඩාක් අදරෙ කරා.එ අය තාදින් විරුද්ධ වෙද්දි අපේ අදරෙට. මායි නෙතුයි තව තව ශක්තිමාත්ව තනි තිරණෙට විවහා වුනා.

ම්ම් මොනවාද මහාත්තයො අද වගේ දවසකාත් අහාස පොළව අල්ලන්න වගේ කල්පනා කරාන්නෙ.දෙමාවුපියාන්ට විරුධ වුන එකද.

අනෙ එහෙම දෙයාක් නැහැ අපි දෙන්නා සතුටින් ඉද්දි එ අයාත් අපේ සතුට දිහා බලලා අපිට සමාවක් දෙයි කවම දාක හරි.

එ වුනාට මට බයායි දෙයියො ඔයාව මගේන් වුදුර ගනි කියලා එහෙම වුනොත්නම් මං එක මොහොතක්වාත් ජිවාත් වෙන්නෙ නැහැ.

මොනවාද මැණික මේ කියාන්නෙ කවදාවත් එහෙම වෙන්නෙ නැහැ.මට ඔයා නැතුව ඉන්න බැහැ කවදාවත්ම.

කවවවවවවව දවත්ම.

ඔවු මැණික කවදාවත්ම නැත්ත අද ඔයා ගව මං මෙහෙම ඉදිද.

ම් එහෙනම් දැ ඔයාගෙම මං කරගන්නකො සුදු මහාත්තයො.

ඇයි දැ මං ඔයාගෙම නෙමේද මැට්ටියෙ.වෙන කාගෙද.

මගේ තමායි දෙනවා කටවත්. හිතෙ ඇති වෙන කාටවාත් දෙයි කියලා.නැ මැට්ටො අර අර දෙයිනුත් උපරිම ලං වෙලා උපරිම ලගට එන්නකො.

අම්මො මගේ මැට්ටි පැහිලා ඉන්න තරම්.මම ම්

අම්මො මගේ තොල් .අවු මගේ මුන හපාන්න එපා අම්මො රිදෙනවො මේ කොල්ලා මගේ මුණ හපනවො.

අම්මො ඔහොම කැගහනවාද මැට්ටියෙ අම්මාට ඇහෙයි.

ඉතිම් මොකද අපි දැන් කසාද බැඳලානෙ ඉන්නෙ සුදු.

නෙතු කසාද බැඳලා අපි නැවතුනෙ නෙතුගෙ ගෙදරමායි.වැඩිය සැපපහාසුකම් නැති වුනාත් අපි හරි සතුට්න් හිටියා.අපි දෙන්නාට විරුධව අපි දෙන්න කව දාවත් චොදනා කරගත්තෙ නැ.මගේ පොත් වලට සල්ලි දාලා තිබුන නිසා අඩු පාඩු සපුර ගත්තාත්.මං නිකාන් ඉන්න බැරි නිසාම සැලුන් එක්ක වැඩට ගියා.

ම් මොකද මහාත්තයො අද පාරක්කු වුනෙ.මං බයවෙලා හිටියෙ කරදරයක්වද්ද කියලා.ම් නැ මං ගියා බඩු ගෙන්න ටවුන් එකට.මේන්න ඔයාට.කවදාවත් ගෙදර බඩු නැති වුනාට කියනවාද.

අනෙ මං කොහොමද එහෙම කියාන්නෙ මගේ මහාත්තයාට.ශා හරි ලස්සනයි මං අසම පාට

එකනි එකනි ඇ මැණික් මට කියාන්න බැරිනම් කාටද කියාන්නෙ එහෙනම් මාව කාසාද බැන්දෙ මොකටද.

ආදරෙට.හරි හරි ආලෙ ඔහොම රවාන්න එපා මං අය කියාන්නම්කො අඩුපාඩුවක් වුන ගමාන් කො මහාත්තයාට ඇදුමක් ගත්තෙ නැද්ද.

අයියො මට ඔනි නැහැ මට තියනවානි ඔනි තරම්.

මටත් තියනවානි ඔනි තරම්.මහාත්තයාට නැත්ත මටාත් ඔන්නැති ඇදුමක් නැහැ.

හරි හරි හෙට අපි ගිහින් තොර ගමු මගේ මැණිකගෙ අත් දෙකෙම්ම තොරලා දෙන්නකො.

එත් දුකායි හරිනාම් මගේ සල්ලි වලින් අරාන් දෙන්න ඔනි එත් මට නැහැනෙ.

අයියො මැණික මොනවාද මේ කියාන්නෙ.මං කාගෙද එතකොට මං ගාව තියන සල්ලි කාගෙද.

අම්මො මං ඉල්ලම්ම නාගත්තා නෙද.මගේ පඩිත සියානෙ යමු මහාන්සිත් ඇතිනෙ අපි මොනවා හරි බොමු.

සුදු මහාත්තයො ම්.

අපි අවුරුද්දකටාත් වැඩිනෙ දැ බැඳලා දරුපැටියෙක් හදාගමුකො ගානක්වාත් නැහැ මැට්ටාට එ ගැන.

ගාණක් තියනවා මැණික

ගාණක් තියනවානම් කවදා ඉදාන්ද කියාන්නෙ.

අපි මැණික වට පිටාවක් හදාන් ඉමු එකට.

මට තෙරෙන් නැහැ මොකුත් ඇයි දැන් වට පිටාව හොද නැද්ද.

හොදායි හොදායි.මං මේ මැණිකට කියාන්නමායි හිටියෙ.අපි දෙන්නාගෙ අනාගෙතෙ ගැන හිතලා

හ්ම්

දරු පැටියෙක්ගෙ අනාගතෙ ගැන හිතලාත්

හ්ම්

රට යන්න කියලා.ඔකනි මොකුත් කියාන්න බැනි මුණ බෙරි කර ගන අඬාන්න ගන්නවානෙ.

ආ ආ කොහොමද එහෙම ඉන්නෙ.මොහොතක්වාත් මටනම් ඉන්න බැ.දරුපැටියෙක් ඔනිත් නැ වෙන මොකුත් ඔනිත් නැහැ මේ ඉන්න විදිහටම ඉමු හැමදාමත්.ඔයා මං ලග ඉන්න තරම් මට වෙන මොකුත් ඔනි නැහැ දෙයියො.

මං කැමති මගේ මැණික කුමාරිකාක් වගේ ඉන්නවා දකින්නනෙ.

මව අඬවාන්න එපා මහාත්තයෝ මං කොහොමවාත් කැමති නැහැ මොනදෙ කිවාත් රට යනවාට.

මං දවස ගනෙ කියලා තෙරුම් කරලා දිලා නෙතුගෙ හිත වෙනාස් කර ගාත්තා.එත් නෙතු අන්තිම වෙනකම් ඇහුවෙ මේහෙ ඉදලා අපිට මොකුත් කරගාන්න බැයිද.යන්නම ඔනෙද කියලා.එත් මං මගේ තිරණෙ වෙනාස් කරෙ නැහැ.මොකද මට ඔනි වුනෙ ඉන්නවාට වඩා ලස්සන ජිවිතයාක් ගොඩනාගාගන නෙතුත් එක්ක සතුටින් ඉන්න.

මං රට යන දිනෙ ලං වුනාම නෙතුට කෑමක් බිමක්වත් ඔනි නැහැ කොයි වෙලෙත් අඬනවා මටාත් දුකායි එත් හැමදාටම නෙමේනෙ කියලා හිත සැහැල්ලු කරගාත්තා.

එයාපොට් එකට ගියාම මට යන්න දුන්නෙම නැ.අපහු හැරිලා යමු කියලාමයි කෑගැහුවෙ.මත් දත කාගෙන ඉදලා.නෙතු නොපෙනි ගියාට පස්සෙ පුදුම විදිහට ඇඬුවෙ මට හිතුනා එ වෙලෙනාම් පෙලෙන් එකෙන් පනින්න.මං මොඩ වැඩක් කරගත්තෙ කියලාත් හිතුනා.

මට හම්බුන තැනාත් ගොඩාක් හොදායි.රට ඇවිත් දවාස් ගාණක් යනකම්ම මං හිටියෙත් ඇඬු කදුලෙන්.මට පුළුවාන් හැම වෙලෙම මං නෙතුත් එක්ක කතා කරා.මාසෙ පඩිය හම්බුනාම මං නෙතුට ෆෝන් එක්කුයි සල්ලිත් යැව්වා.එකෙන් අපි මුණ බලාන් කතා කරපු නිසා ලග නැති අඩුව ටිකකට එහෙ මෙහෙ වුනා.

මං හැම මාසෙම නෙතුට සල්ලි යැව්වා සල්ලි ගන්න යද්දි මන්මායි කිවේ බස් වල යන්න එපා මොකාක් හරි අරාන් යන්න හැමතැනම හොර හතුරො කියලා එයාට සමාජෙ ගැන වැඩි වැටහිමාක් තිබ්බෙත් නැහැනෙ.

අන්තිමට නෙතු ගමාන් බිමාන් වලට දන්න කියන කෙනෙක් කියලා එක ත්‍රිවිල් එක්ක යනවා.මට යන්න කලින් කියලා තමායි යන්නෙ.කොහොම හරි මං රට ගිහින් අවුරුදු දෙක සම්පුර්ණ වෙන්න ටික දවසායි තිබුනෙ.එතකොට තමායි මට නෙතුගෙයි ඔය ත්‍රිවිල් එක්ක යනවා කියපු කෙනාගෙයි කරට අත දාගන ඉන්න පොටො එක්කුයි ලිවුමකුයි අවේ.

ලිවුමෙනාම් වැඩි දෙවාල් තිබුනෙ නැහැ.නෙතුයි එයායි ගොඩාක් අදරෙ කරනවා.මං ලංකාවට එන්න ලග නිසා නෙතු එයාව මග අරිනවා කියලා එකෙ තිබුනා.මට ඇත්තටම කොහෙද ඉන්නෙ කියලාවත් තෙරුනෙ නැහැ.මේච්චර කලයාක් රැක ගත්තු හැම බලාපොරොත්තුවම නැති වුනා කියලා මට දැනුනා.මට ඉන්නවාත් හිත දුන්නෙ නැහැ.

මං මගේ ෆෝන් එක පවා අල්ලලා පොලවේ ගැහුවා.වැඩ කරපු තැනටාත් ඇත්ත විස්තරෙම කියලා මට ලංකාවට යන්න ඔනෙ කියලා කිව්වාම.එ අයාත් මගේ මානසිකාත්වය තෙරුම් අරාන් මට ලංකාවට යන්න හදලා දුන්නා.

මං ලංකාවට අපු ගමාන් මගේ හිතෙ දුකට මං ගියෙ මගේ යළුවෙක් හොයාගන.එයාගෙත් නොනා රට.බබාත් බලාගන නොනා එවන සල්ලි වලින් ගෙත් හදාගන සැහැල්ලුවෙන් හිටියෙ.මං සියළුම දෙ යළුවාට කිව්වා.එයාත් කිව්වා ගොඩාක් එහෙම තමායි රට ගියාම එවන සල්ලි වලින් ගැණු වෙන පිරිමිත් එක්ක ජොලි කරනවා කියලා.කසාද බැඳපු ගැණියාක් තනියෙන් ඉද්දි පිරිමි දැල එලනවා අනික උඹ රටනෙ වුන්ට කඩා වඩාගන්නත් පුලුවාන්නෙ කොහොම හරි අල්ල ගත්තොත් ගැණිව කියලා යලුවාත් කිව්වා

යළුවා එහෙම කියාද්දි මගේ සැකෙ තව තව වැඩි වුනා.මගේ ඇස්දෙකෙන් දැක්ක දෙ බොරුවාක් වෙන්න බැනෙ කියලා මං හිතුවා.මගේ යළුවාත් කිවා ඔහොම ගැණියෙක් එක්ක ඉදලා වැඩකුත් නැහැනෙ අයින් වෙයාන් කියලා මත් එ තිරණෙම හිටියා.යළුවා කිව්වා වෙන කොහෙවාත් යන්න එපා නෙතුට කියාන්න තියන ටික කියලා එහාටම ඇවිත් ඔනි කාලයක් ඉන්න.යාළුවාත් තනියෙන් කම්මැලි කමෙන් ඉන්නෙ කියලා.

මං නෙතුව හම්බෙලා යළුවාගෙ ගෙදරටම අවා.විඩෙන් විඩෙ මගේ හිත මාව එක එක විදිහට බිලි ගත්තා.නෙතු අර මානුස්සයාත් එක්ක එකතු වෙයිද.ජිවිතෙට මොනවා හරි කර ගනිද.මට අදරෙ නාමෙන් සමාව දෙන්න තිබුනා.එයා එපා කියාද්දි මං රට ගියපු නිසායි මේ හැම දෙම.නැ නැ කවුරු වෙනුවෙන්ද මං ඔහොම කරෙ එ නිසා සමාවක් දෙන්නෙ නැහැ.

යළුවාත් මගේ හිත හදාන්න එක එක විදිහට උස්සහා කරා.මොකාක්ද බං ඔකෙ තෙරුම කොච්චර කාලයාක් ඔහොම ඉන්නද ඔකට තියනවා නියම බෙහෙත් අවුසදයාක්.මටාත් ඔනි වුනෙ කොහොම හරි හිත හදාගන සැහැල්ලු කර ගන්නනෙ.

කවදාවත් නොබිව මං බොන්නාත් ගත්තා එකෙන් තව තව සිතුවිලි ඇවුස්සුන එක විතරායි වුනෙ.ඉට පස්සෙ යළුවා කිව්වා ගැණියාක් එක්ක එකට හිටපුවාම හරියායි එක එක ගැණුත් එක්ක ඉදලා බලපාන් කියලා.නොනා රට ගියාම යාළුවාත් එහෙම ඉන්නවාලු වෙන ගැණුත් එක්ක.මං එ ගැන ඇහුවාම කිවේ.පිරිමියෙක් වුනාම වෙලි වෙලි ඉන්න බැ.කාන්සිය නිවා ගන්න එහෙම ඉන්න ඔනි.අපේ ගැණුත් රට ගිහින් මොනවා කරනවාද කියලා කවුද දන්නෙ මොකද නැව් ගියාට පාරවල් හිටිනවාද.රට ගිහින් අපු ගැණියෙක් කියන එවා විස්වාස කරනවා ඇරෙන්න අපි චරිත සහාතිකෙ හොයාන් යන්නද කියලා යළුවා කිවා.

මාත් යාළුවා කිව්ව විදිහට හොයලා දුන්න ගැණිත් එක්ක කාමරයාක් ඇතුලට ගියා. එකි මගේ එහෙම් මෙහෙන් අල්ලාද්දි නෙතු ගොඩාක් මතාක් වුනා.මං මුලින් නෙතුත් එක්ක එකට හිටපු හැටි කියපු කරපු දෙවාල් මතාක් වෙද්දිම මගේ පපුව සිදුරු කරාන් යන්න අවා.

මෙකි කිසිම ලැජ්ජාවක් නැතුව මං ඉස්සරහා ඇදුම් ගලවගන බලාගන ඉන්නවා මං ගලවනකාන්.අප්පො මහාත්තයො බලාගන ඉන්නෙ අව වැඩෙ කරගන යමුකො මට තව එපොයිමට් තියනවා.මේ මොන හිතෙ දුක නිවිල්ලද්ද මේකිට ඔනෙ සල්ලි විතරායි මගේ හිත නිවාන්න නෙමේයි.

මං එ ගැණි බලාන් ඉද්දිම එළියට අවේ.මගේ හිත නිවාන්න ඔය එක්කින්වත් බැහැ කියලා හිතාගන.මං හිතුවා නෙතුත් එක්ක හිටපු මිනිහාටම මගේ දුක තෙරෙන්න වැඩක් කරාන්න ඔනි කියලා.එ විදිහට තමායි මං එ මිණිහා ගැන තොරතුරු හොයාන්න ගත්තෙ එ වෙද්දි නෙතුගෙන් ඇත් වෙලා අවුරුද්දක් ඇති එත් දික්කසාද වුනෙ නැහැ.මොකද මං දන්නවා මට එක කවදාවත් කරාන්න බැහැ කියලා අදරෙ නාමයෙන්.

මං කොහොම හරි එ මනුස්සයාගෙ ගැණි ගැන තොරතුරු හෙව්වා.මං දැනගත්තා ගැණි ගමට් යනවා කියලා.මං කොහොම හරි ගැණි හම්බෙන්ඩ මාර්ගයාක් සලාස්ස ගත්තා.

මං ගැණිව හම්බෙලා අර ෆොටෝ එක පෙන්නලා කිවා ඔයාගෙ මනුස්සයා මෙහෙම කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධයි.ඔයා මෙහෙ දුක් විදිනවා අරයා අහාරෙ ගැණුත් එක්ක ජොලි කරනවා.ඔයා කොච්චර ලස්සන කෙනෙක්ද බලාන්නකො ඔයා වගේ කෙනෙක් එයාට ගැළපෙන්නෙ නැහැ කියලා මුරුංගා අත්තෙ තියලා මගේ පළවෙනි පියවරට අවා.

ගැණිත් මං කිව දෙවාල් විශ්වාස කරා මට එ වෙලෙ තමායි සතුටක් දැනුනෙ.එයාගෙ නම නිලුකා කියලා කිවා.එයාගෙ මහාත්තයාගෙ අඩුපාඩු මට කියාන්න ගත්තා.මං එ හිස් තැන් අස්සෙන් රිගලා ගිහින් උල්පන්දම් දුන්නා.

නිලුකා මාත් එක්ක ගොඩාක් හිතවාත් වුනා.මං අත දිග හැරලා හොදට වියදාම් කරා.නිලුකාට දරුවො දෙන්නෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් කියලාවත් ගණක් තිබුනෙ නැහැ.නිලුකා හැම වෙලෙම කිවේ කොහෙට හරි යමු කියලා.එත් මට ඔන වුනෙ එ දෙවාල් නෙමේ මගේ දුක එයාගේ මහාත්තයාටත් දැනෙන්න දෙන්න.

නිලුකා කොයි වෙලෙත් මං ගැන වුනාන්දු වෙනවා හොයලා බලනවා.එයාගෙ මහාත්තයා එපා වෙලා කියලාත් කිවා මං නිසා.මහාත්තයාට දක්වන සැලකිලිත් එක්ක නිලුකා ගැන සැක කරනවා කියලා කියාද්දි මට ඇතිවුන සතුට.

දවසාක් නිලුකාගෙ ෆෝන් එක උදුරගන මගේ නම්බර් එකට අරාන් මට කතා කරලා කිව්වා නිලුකාත් එක්ක යලුද කියලා.එ දෙ ඇති වෙනකම්නෙ මාත් හිටියෙ මං ඔවු කිවා.එ වෙලෙ මිනිහා මට තර්ජනෙ කරා නවාත්තන්න කියලා.ම කිවා මට තර්ජනෙ කරාන්න කරොත් මං නිලුකාව අරාන් යනවා කොහෙ හරි කියලා.එ පාර මිනිහා හොදටම බයවෙලා කිවා එහෙම කරාන්න එපා දරුවාන්ගෙ නාමෙන් දරුවො දෙන්නාගෙ අනාගතෙ විනාශ වෙයි කියලා.

මට හිතුනා මගේ පපුව ඇතුලෙ පත්තු වෙන ගිණ්දර මිනිහාටත් දැ පත්තු වෙනවා ඇති කියලා.මිනිහා මව හම්බෙන්න ඔනි කිවා.මාත් කැමති වුනා.මගේ දුක එ මනුස්සයාගෙ ඇස් දෙකෙන් දකින්න.

කොහොම හරි මිනිහා මව අදුරගණ අවාට පස්සෙ.මට බැනගෙන බැනගෙන ගියා මට තෙරුනා මිනිහාගෙ දුක.මං ඉට පස්සෙ අර පොටෝ එක පෙන්නුවා.මිනිහා මගේ මුණ දිහා බලාන් ඉදලා ඇහුවා එ නොනගෙ මහාත්තයාද කියලා.මං කිව්වා ඔවු කියලා.

මං ඇහුවා දැ මගේ දුක දැනුනාද මං මෙක නවාත්තාන්නෙ නැහැ පුලුවාන් දෙයාක් කරාන්න කියලා.ඉට පස්සෙ මනුස්සයා අත් එකතු කරලා වැදලා කිව්වා.

මට සමාවෙන්න මහාත්තයො.මහාත්තයාගෙ නොනා මාත් එක්ක තමා හැයර් ගියෙ.මහාත්තයා එවන සල්ලි ගන්න හැම වැඩකටම.මට නොනා ගැන අශාවක් ඇතිවෙලා තිබුනෙ.නොනාගෙ අම්මා ටිකාක් හරි මදි මං හිතුවෙ නොනාත් එ වගේ මහාත්තයා නැතුව කාන්සියෙන් ඇත්තෙ කියලා.මට නොනාත් එක්ක ඉන්න අසා හිතුනා.දවසක් හැයර් එකාක් යන්න කතා කරා එ වෙලෙ මං මද කිපිච්ච අලියෙක් වගේ හිටියෙ.

නොනාව දැක්කාට පස්සෙ මට මොනවා වුනාද මන්දා එකට ඉන්නම හිතුනා.මං එහෙම් මෙහෙම් එක එක දෙවාල් කිව්වා.මගේ ලොකු වචන නොතෙරෙන්න ඇති නොනා පාඩුවෙ හිටියෙ.මං හිතුවෙ නොනා එහෙම ඉන්නෙ කැමති නිසා වෙන්න ඇති කියලා.මං යන ගමාන් එක පාරටම ත්‍රිවිල් එක හොටෙල් එක්කට හරවලා නොනාගෙ අතින් අල්ලන් යන්න හැදුවෙ.

එ වෙලෙ නොනා කලබල වෙලා මට ගැහුවා අහාල පහාල අයත් ඇවිත් මට ගැහුවා නොනා විස්තරෙ කිව්වාට පස්සෙ.එතනින් ඇති වුන ලැජ්ජාවායි තරහායි නිසා මං හිතා ගත්තා පවුල් ජිවිතෙ කඩලා විනාශ කරලා එ වගේ තැනකට පත් කරන ගැහැණියෙක් කරනවා කියලා.

මං මගේ කතාව යළුවෙක්ට කිව්වා මට උදාවු කරාන්න කියලා.ඉටපස්සෙ එ යළුවා තමායි කිවේ නොනාගෙ පොටො එකාක් තිබුනොත් හරි සමහාරක් විට ෆේස් බුක් ඇති කියලා.නොනාගෙ නම මතක තිබුන නිසා.ෆේස් බුක් එකෙ හොයලා බැලුවා.අපි හිතපු දෙ හරි නොනාගෙ ෆෝටො තිබුනා.

මගේ යලුවා එකෙන් එක ෆොටො එකාක් අරගන මාත් එක්ක ඉන්න විදිහට හැදුවා.එකරලා ෆෝටො එක එළියට අරාන් ලිවුමකුත් ලියලා මහාත්තයාට එව්වෙ.මහාත්තයා ඉන්න තැන හොයාගන්න එච්චර අමාරුවාක් වුනෙ නැහැ.නොනා ගොඩාක් විස්තර මහාත්තයා ගැන කියලා තිබුන නිසා.

මට එ කතාව අහාලා ඉවර වුනාම හින් දාඩිය දැම්මෙ.පුදුම දුකාක් කලකිරිමාක් මට ඇති වුනෙ.කලකණ්නි බල්ලා.උඹ අපට දුන්න ගිණ්දරනාම් කවදවාත් උඹට ගෙවලා ඉවර කරාන්න බැහැ.මං අපු අවෙගෙට එ මිනිහාට බිම පෙරලගන ගැහුවා.

අනේ මගේ රත්තරනෙ මට සමාවෙන්න මං දුන්නු ගිණ්දරට මට යන්න එපා කියාද්දිත් ගියා මගේ දෙයියො දලා රට.මගේ ෆෝන් එකවාත් වැඩ නැතුව කොහොම ඉන්න ඇද්ද මෙච්චර කාලයක්.කිසිම වරදාක් නොකර කොහොම උහුල ගන්න ඇද්ද. මං දුන්න හැමදෙමත් අපහු අරගත්තා .අරාන් තියා ගත්ත දෙවාල් දකිද්දි මගේ පපුව පැලෙන්න එනවා එවා දිහා බලාන්න බැ.

මං මොහොතක්ව හිටියෙ නැහැ මගේ මැණික හොයාන් ගියා.ඇයි මට එදා මගේ මැණිකට ඇහුම් කන් දෙන්න බැරිවුනෙ.ඇයි ටිකාක් හොයලා බලාන්න බැරි වුනෙ.එහෙම වුනානම් අද මෙහෙම වෙන්නෙ නැහැ.

මං ගෙදර අපු ගමාන් එක පිම්මෙ දුවාන් ගියා.එත් නෙතු හිටියෙ නැහැ එ වෙනුවට හිටියෙ වෙන කට්ටියක් කො නෙතු නැද්ද.

මහාත්තයා ගගනද

ආ ඔව්

එතකොට ඔයාලා.

අපි මේහෙ නැවතිලා ඉන්නෙ.

එතකොට නොනා.

නොනානම් දැන් මෙහෙ නැහැ.

එතකොට එයාගෙ අම්මා.

නොනා කිව විදිහට අම්මා නැති වුනා.නොනාට අම්මා නැති වුනාට පාස්සෙ කාත් කවුරුත් නැහැ නෙ නැදැයෙක්වාත් හොයාන් යන්න ඇති. ගගන කියලා මහාත්තයෙක් එයි මේ පාර්සලෙ අවාම දෙන්න කියලානම් කිව්වා.

දෙයියනෙ මං අරාන් දුන්න මාලෙ මඟුල් මුද්ද.එවා දැක්කාම මගේ ඇගම හිතල වෙලා ගියා ලිවුමකුත් එ අතර මං ඉක්මනිම් එක ඇරලා බැලුවෙ.නෙතු ගැන තොරතුරාක් දැනගෙන ඉක්මනිම් හොයාගන්න.

මොකද රත්තරං මේච්චර පරක්කු මාව හොයාගන එන්න.මං කොච්චර කදුළු පුරවාන් බලාන් හිටියාද මගේ මහාත්තයා එනකාන්.මහාත්තයාම දන්නවානෙ මට මහාත්තයා නැතුව ඉන්න බැහැ කියලා.කොච්චර මං ඇගිලි ගැන්නද.මව දාලා රට යද්දිත් කොච්චර අතෙ එල්ලිගෙන ඇඬුවාද මගේ දෙයියො.මං ඔච්චර සැකනම් ඇයි මැණික එහෙම කරෙ කියලා අහාන්නවාත් ආයි පාරක් නාවේ. එයි කියලා මං බලාන් හිටියා එ අවේත් නැහැ.කොහොමද සුදු මහාත්තයො ඔච්චර නොටි වුනෙ.කොච්චර මං හෙව්වාද.කොච්චර ෆෝන් එකට ගත්තාද එ එකාක්වාත් වැඩ කරෙ නැහැ.මහාත්තයා මට දුන්නු හැමදෙම අරාන් යද්දි සුදු මැණිකෙගෙ පාපුව හොස් ගලා ගියා.මගේ මහාත්තයාට නොතෙරුනෙ කොහොමද අපි දෙන්නාගෙම පළවෙනි අදරෙ නෙද මේ.එත් මගේ මහාත්තයා කවදා හරි එයි කියලා මං විශ්වාස කරනවා අපි දෙන්නාගෙ අදරෙ නාමයෙන්.අද එයි හෙට එයි කියලා හිතුවාත් අවේ නැහැ නෙ.අම්මාත් නැති වුනා.මට මං විතරාක් වුනා රත්තරං මට තනියෙන් ඉන්න බයායි.කරාන්න වෙන දෙකුත් නැහැ තනිමට.ඔය මුද්ද මාලෙ ගැලෙව්වා කියලා මගේ අදරෙ වෙනසාක් නැහැ.එ අදරෙ අපේ හිත් තුල හැමදාම තියෙවි.මහාත්තයාට දුන්න විශ්වාසෙත් හැමදෙමාත් එක්ක.මං හැමදෙම අත අරිනවා සුදු මහාත්තයො මට වෙන කරාන්න දෙයාක් නැහැ. මහාත්තයා එදා තනි කරලා නොගියානම් අපේ හිත් සදහාටම මෙහෙම තනි නොවෙන්න තිබුනා.මං ගැන වධවෙන්න එපා මං කොහෙ හො ජිවාත් වෙනවා.මහාත්තයා මං හොයාගනත් එයි එතකොට පරාක්කු වැඩි මැණික.රත්නත්තරෙ පිහිටයි මගේ සුදු මහාත්තයාට

I love you♥️♥️♥️♥️

අනෙ මගේ සද මං මේ දුකෙන් ගැලවෙන්නෙ කොහොමද.අනේ අපි පරක්කු නැහැ.මං වෙනුවෙන් හැම දෙම අත් අරින්න එපා.අපි දෙන්නගෙ ජිවිතෙ තිබුනාටත් වඩා අත් දැකිමාක් කර ගන්න පුළුවාන්.අනෙ මං එනකාන් ඉන්න.මං මගේ හිතටම කියා ගත්තෙ ඇස්දෙකෙන් රූටාන් වැටෙන කදුළුත් එක්ක පිස්සෙක් වගේ.

මං හැම මෙහෙනිම් අරාමෙකටම ගිහින් නෙතු හොයලා බැලුවා.මට හම්බුනා හැබැයි මගේ නෙතු විදිහට නෙමෙයි.වැද වැටිලා ජිවිතෙ අයදිනවා ඇරෙන්න වෙන දෙයාක් කරාන්න ඉතුරු වෙලා තිබුනෙ නැහැ මට.

අන්තිමට මාත් තිරණෙ කරා හැම දෙම අත් හැරලා මහාණ දම් පුරාන්න.මැරි මැරි ජිවාත් වෙන්න හිතාන්නවාත් බැහැ නෙතු නැති ලොකෙ කියලා මං තදින්ම දන්නවා.

නිමි

අදරෙ කරන කෙනෙක් එපා කියන දෙයාක් කවදාවත් කරාන්න එපා.දෙයාක් එක කොනෙකින් බලලා විශ්වාස කරාන්න එපා.කතාව ටිකාක් දිගවැඩි වුන නිසා වැඩිය මොකුත් කියාන්නෙ නැහැ.වටහා ගැනිම ඔබ සතුයි.

🔴නිකලැල් පුදසුන