නීති විරෝධී ගිණි අවියක් ලගතබා ගෙන සිටීම සම්බන්දයෙන් රන්ජන් රාමණායක මහතා මීට සුලු මොහොතකට පෙර කොළඹ දකුණ පොලිස් කොට්ඨාසය විසින් මීට සුලු මොහොතකටපෙර අත්අඩංගුවට ගැණුනා.