2020 වසර තුළදී දුම්රිය අටක් අලුතින් සේවයට එක් කරන බවත් ජනවාරි මාසයේදී ඉන් හතරක් ධාවනයට එක්කරන බවත් දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක මහතා සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව ටිකට්පත් ලබාදීම කඩිනම් කිරීම සඳහා නවීන තාක්ෂණ ක්‍රමවේද හඳුන්වාදෙන බවත්, දුම්රිය කාලසටහන් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සෑම දුම්රිය ස්ථානයකම විද්‍යුත් පුවරු ඇති කරන බවත් ඊයේ (26දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී සඳහන් කළේය.

දුම්රියේ සිඟමන් යැදීම, වෙළෙඳාම් කිරීම නවතා දමන බවත්, සියලුම ආපන ශාලා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන හෙළ බොජුන් හල් බවට පත් කරන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පවසා සිටියේය.

දුම්රිය ප්‍රමාද වළක්වා ගැනීම අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කර තිබෙන බවත්, දුම්රිය ප්‍රමාදයක් පිළිබඳව ක්ෂණිකව දැන ගැනීම සඳහා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තුළද විද්‍යුත් කාලසටහන් පුවරුවක් සවිකරණ බව ඔහු සඳහන් කළේය.

Advertisment