බුරවි සුලි කුණාටුව නැගෙනහිර පළාතේ මුලතිව් සහ ත්‍රිකුණාමල ප්‍රදේශ අතරින් ‍ශ‍්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී තිබෙන බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි

Advertisment