ශ්‍රී ලංකාවෙන් අද දිනයේදී කොවිඞ් මරණ 05 ක් – මුලු ගණන 29 තෙක් ඉහළට ගොස් ඇති බව සෞඛය සේවා අධ්‍යයක්ශකවරයා තහවුරු කරා

Advertisment