විල්පත්තුව ජාතික වනොද්‍යානය තුළ තම ඉඩම් ඇති බව කියමින් විශාල පිරිසක් ඉඩම් බලපත්‍රද රැගෙන මේ දිනවල විල්පත්තුවට පැමිණෙන්නට පටන් ගෙන තිබේ.😠

අක්කර 115ක ඉඩමක් තමන් සතුව ඇති බව කියමින් එක් පුද්ගලයෙකුද තවත් අක්කර 2ක් තමන්ට හිමි බව කියමින් තවත් අයකුද ඔහුනට නිකුත් කළ බව කියන බලපත්‍රය සමග විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානයේ පාලකවරුන් හමුවට පැමිණ තොරතුරු ඉදිරිපත් කොට ඇතැයි විල්පත්තු ජාතික වනොද්‍යාන පාලක චමත් ලක්ෂමන් පෙරේරා මහතා පැවසීය.

මිට අමතරව විල්පත්තු ජාතික වනොද්‍යානය තුළ හා ඉන් පිටත ඉඩම්වලට අයිතිවාසිකම් කියමින් පැමිණෙන පිරිස වැඩිවෙමින් පවතින බවත් එම ඉඩම් සදහා විවිධ වර්ගයේ බලපත්‍ර ඔහුන් විසින් රැගෙන එන බවත් වනොද්‍යානයේ නිළධාරීන් ප්‍රකාශ කරයි.

එම ඉඩම් සදහා ඇති බලපත්‍ර පිළිබඳ විශාල සැකයක් ඇති බවත් ත්‍රස්තවාදී කලබල සමයේ විල්පත්තුවේ ඉඩම් අතහැර ගිය පිරිසට වෙනත් පළාත්වලින් ආදේශක ඉඩම් ලබාදීමේ පදනම මත ඔහුන්ට ඉඩම් හිමිව තිබිමත් නිසා විල්පත්තුවේ අයිතිය කියා සිටින ඉඩම් ඔහුන්ට ලබාදීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැතැයි විල්පත්තු ජාතික වනොද්‍යානයේ නිළධාරිහු කියා සිටිති.

✍️ රසාදි චතුරංගි ගමගේ. (මව්බිම)