ඖෂධ නිෂ්පාදන,සැපයුම්‍ හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ‘අලුත් රටට අලුත් බෙහෙත්’ වැඩසටහන යටතේ පළමු ඖෂධය රත්මලානේ පිහිටි රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ දී අද (16) නිකුත් කෙරුණි.

රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව (SPMC)මගින් එලෙස නිපදවනු ලැබුවේ ස්නායු රෝග සඳහා භාවිත කෙරෙන ‘ගැබාපෙන්ටින්’ නමැති ඖෂධයකි.

මෙම ඖෂධය මෙතෙක් විදෙස් රටවලින් ආනයනය කෙරුණි.

පුද්ගලික අංශය මඟින් රුපියල් මිලියන 50ක් සහ රාජ්‍ය අංශය මඟින් රුපියල් මිලියන 15ක් ලෙස වාර්ෂිකව රැපියල් මිලියන 65ක් මෙම ඖෂධය ආනයනය සඳහා වැය වී තිබේ.

ඉදිරියේ දී මෙම ඖෂධය ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැන නොනගින අතර රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව මඟින් අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට නියමිතය.

එම ඖෂධය වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීම අද රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථා පරිශ්‍රයේ දී ඖෂධ නිෂ්පාදනය, බෙදාහැරීම සහ නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා හා රජයේ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකර තිබේ.