දෙවෙනි වරට පාර්ලිමේන්තුවට තේරිපත් නොවීම හා පසුගිය වාරය අවුරුදු 5 sසම්පූර්ණ නොවීම හේතුවෙන් මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකුගේම විශ්‍රාම වැටුප් අහිමි වී තිබෙනවා.

නියමිත කාලයට පෙර පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම හේතුවෙන් මන්ත්‍රීවරුන්69 දෙනෙකුට සිය මන්ත්‍රී විශ්‍රාම වැටුප් අහිමි වනු ඇත.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් 41ක්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් 17ක්, දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් 08ක් සහ ජනතා විමුත්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඒ අතර වෙති.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් වන, හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර, චතුර සේනාරත්න, මයන්ත දිසානායක, ආනන්ද අලුත්ගමගේ, රංජිත් අලුවිහාරේ, බන්දුලාල් බණ්ඩාරිගොඩ, හෙක්ටර් අප්පුහාමි, චන්දිම ගමගේ, චමින්ද විජේසිරි ,කරුණාරත්න පරණවිතාන, දයාගමගේ, ජයම්පති වික්‍රමරත්න, ආශු මාරසිංහ, අශෝක ප්‍රියන්ත, මුහුබර් රහ්මාන්, ලක්ෂ්මන් විජේමාන්න, රංජිත් අලුවිහාරේ, රෝහිණි කුමාරී, නඩරාජා තිලකේෂ්, එස්. වේලුකුමාර්, මොහොමඩ් මන්සුර්, මොහොමඩ් මහරුෆ්, ඉම්රාන් මහරුෆ්, සිසිර කුමාර, රහුමාන් ඉස්තාන්, නාලක කොලොන්නේ, සිඩ්නි ජයරත්න, අරවින්ද කුමාර්, ඒ.ඒ. විජේතුංග, සංජය පෙරේරා, තුසිතා විජේමාන්න, සන්දිත් සමරසිංහ, එම්. නවාසි, එම්. සල්මන්, ඒ. හෆිස් යන මන්ත්‍රීවරු ඒ අතර වෙති.

එමෙන්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ සිසිර ජයකොඩි,, නිරෝෂාන් ප්‍රේමරත්න මලිත් ජයතිලක, ඉන්දික අනුරුද්ධ, කාංචන විජේසේකර, කාදර් මස්තාන්, තාරක බාලසූරිය, සාරතී දුෂ්මන්ත, අංගජන් රාමනාදන් යන මන්ත්‍රීන්ටද විශ්‍රාම වැටුප අහිමීවීමට නියමිතය.

එමෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්‍රීවරයා සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් වන ශාන්ති ශ්‍රී ස්කන්ධරාජා, එස්. විජෙජයාන්ද්‍රන්, ජී. සිරිනේෂන්,චාලස් නිර්මල නාදන්,සිවප්‍රකාශම් සිවමෝහන්, ධර්මලිංගම් සත්‍යදරන්, ඊෂ්වරපාදම් සරවනභවන් යන මන්ත්‍රීවරුන්ටද විශ්‍රාම වැටුප අහිමි වේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් මුළුමනින්ම අවුරුදු 05ක අවම සේවා කාලය හෝ සේවය කළ මන්ත්‍රීවරුන් විශ්‍රාම වැටුපට සුදුසුකම් කියන අතර, සේවා කාලය කඩින් කඩ වුවද අවුරුදු 05ක් සපුරා ඇත්නම් ඒසඳහා සුදුසුකම් ලබයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට හිමිවන මූලික වැටුපෙන් එක් එක් මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් සේවය කළ කාලය අනුව අවම වශයෙන් අවුරුදු 05ක කාලයක් හා උපරිම වශයෙන් අවුරුදු 15ක කාලයක් සඳහා මන්ත්‍රීවැටුපෙන් තුනෙන් එකක සිට තුනෙන් දෙකක ප්‍රමාණයක් දක්වා අනුපාතිකව විශ්‍රාම වැටුප් හිමිවේ.