එළඹෙන මහ මැතිවරණය සඳහා නිල වාහන සහ නිල නිවාස භාවිත කරන අමාත්‍යවරුන් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගෙන් රුපියල් ලක්‍ෂයක බැගින් අය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිසම විසින් අදාළ මනාප අංකය ලබාදීමෙන් පසු කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් විසින් එම මුදල ගෙවිය යුතුයි. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සිය නිල වාහන සහ නිල නිවස මැතිවරණ කටයුතු සදහා භාවිත කරන්නේ නම් ඉකුත් මාර්තු 18 වැනිදා සිට අදාළ අය කිරීම ගෙවිය යුතුයි.

මේ පිළිබද තීරණයකට එළඹ ඇත්තේ ඉකුත් 06 වැනිදා රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී බවයි නෙත් නිවුස් වෙත වාර්තා වුණේ.එළඹෙන මහ මැතිවරණයේ මැතිවරණ කටයුතු සඳහා නිල වාහන සහ නිල නිවස භාවිත කරන්නේ නම් ඒ සදහා මසකට රුපියල් ලක්‍ෂයක් බැගින් මුදලක් ගෙවිය යුතු බවට ඉකුත් මාර්තු 18 වැනිදා අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් කැබිනට් පති‍්‍රකාවක් නිකුත් කරනු ලැබුවා. ඉකුත් ආණ්ඩුවද 2015 වසරේදී මෙම ක‍්‍රමවේදයම අනුගමනය කළා.

ඒ අනුව යමිනුයි අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාද අදාළ කැබිනට් පති‍්‍රකාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ. මෙම තීරණය අගමැතිවරයා, කැබිනට් අමාත්‍යවරු මෙන්ම හිටපු කථානායකවරයා, හිටපු විපක්‍ෂ නායකවරයා සහ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ටද අදාළ වනවා.

2015 වසරේ එවක මැතිවරණ කොමසාරිස් වූ, වත්මන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශපි‍්‍රය පවසා තිබුණේ අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා හෝ අමාත්‍යවරයෙකු හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු සිය නිල රථය සහ නිල නිවස මැතිවරණ කටයුතු සදහා භාවිත කරන්නේ නම් ඒ සදහා මුදලක් අය කිරීම යෝග්‍ය බවයි.