ඇමරිකාවේ ARNOLD CLASSIC 2020 තරගාවලියේ සිව් වන ස්ථානය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ලූශන් පුශ්පරාජ් සමත් උනා. ඒ ඊයේ පැවැති අවසන් තරගාවලියේදී.

එහි චයාරූප කිහිපයක් පහතින්