පවතින 08 වන පාර්ලිමේන්තුව සැසිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අනිද්දා දිනයේදී විසුරුවා හරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබේ.

ඉන් අනතුරුව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලය පමණක් ඇති භාරකාර ආණ්ඩුව ක‍්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබේ.

එවැනි භාරකාර ආණ්ඩුවක දී බලතල පැවරී ඇත්තේ කැබිනට් ඇමතිවරුන්ට පමණක් වන අතර රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් ගේ බලතල අහෝසි වෙයි.

මේ අතර මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් එළඹෙන 05 වැනිදා සියලුම තේරීම් භාර නිලධාරීන් කොළඹට කැඳවා ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.

Advertisment