මෙරට බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ නව සංධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් කැලිකසල භාවිතා කර විදුලිය බලය නිපදවන මෙරට ප්‍රථම බලාගාරය ලබන මැයි මාසයේදී විවෘත කිරීමට නියමිතව ඇත.

මුතුරාජවෙල ප්‍රදේශයේ ඉදිවන මෙම බලාගාරය හරහා කොළඹ නගරය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල එකතුවන කැළිකසල තොග දහනය කර ඒ තුලින් මෙගා වොට් 11.5ක විදුලි බලයක් නිපදවීමට දැනට සැලසුම් කර ඇත.

එසේම මේ සඳහා කැලිකසල මෙට්‍රික් ටොන් 700ක් පමණ භාවිතා කිරීමට ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක් වැයකෙරෙන මෙම දැවැන්ත ව්‍යාපෘතිය හරහා මෙරට බලශක්ති අර්බුදයට මෙන්ම කැලිකසල අර්බුදයටද යම් විසදුමක් ලැබෙනු ඇති බවද ව්‍යාපෘතිය කළමනාකරණය කරන එයිට්කන් ස්පෙන්ස් සමූහයට අයත් වෙස්ටන් පවර් සමාගම සඳහන් කර සිටී .

වසර පුරා පැය 7500 ක් මෙම බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ඉන් නිපදවන බලයෙන් මෙගා වොට් 9.7 ඍජුවම විදුලි බල මණ්ඩලය වෙත සැපයේ .