මනස්කාන්ත දකුණු අධිවේගී මාර්ග දිගුවේ මාතර සිට බරවාකුබුක දක්වා ඇති කිලෝමීටර් 56කින් යුතු අධීවේගී මාර්ග කොටස පෙබරවාරි මස අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ශ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා අගමැති ගරු මහින්ද ‍රාජපක්ශ මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් විවෘත කිරීමට සියල්ල සුදානම් කර ඇති බවට වාර්තා වේ.

මෙමගින් 2016යේ ජනවාරි 19 වන දින ඉදිකිරීම් ආරම්භ කල කිලෝමීටර් 96ක් වූ සම්පූර්ණ අධිවේගී මාර්ගය එකිනෙක යාවෙනු ඇත.

2019 නොවැම්බර් 7වෙනිදින විවෘත වූ බරවකුඹුක – හම්බන්තොට – මත්තල කිලෝමීටර් 40ක අධිවේගී මාර්ගයේ නොවැම්බර් 9දා සිට අද දක්වා රථවාහන ගමනාගමනය නොකඩවා කිසිම බාධාවකින් තොරව සිදුවෙන බව සැලකිය යුතුය.

මෙම අධිවේගි මාර්ගය ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් ඉදිකර ඇති තාක්ෂණික, සමාජීය හා පරිසර සාධක වලට අනූනව ඉදිවූ ඉහලම ගුණාත්මක තත්වයෙන් යුතු අධිවේගී මාර්ගයයි. මෙහි මුලු දුරින් 20% උස්වූ කුළුණු මතින් ඉදිවී ඇති අතර එමගින් මෙම අධිවේගී මාර්ගය නිසා මාතර හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල ඇතිවිය හැකි ගංවතුර උවදුර මගහරවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. වන අලීන් ඇතුලු සත්වයන්ට හුවමාරු වීම සදහා කපොලු ඉදිකර ඇති අතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වන අලීන් මාර්ගයට පිවිසිම වැලැක්වීමට ශ්‍රී ලංකාව තුල ඉදිවූ ශක්තිමත්ම අලිවැට ඉදිකර ඇත. අධිවේගි මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් නිසා කැපීමට සිදුවු එක් ගසක් වෙනුවෙන් ගස් 100ක් සිටවීමද සිදුවිය.

මෙම අධිවේගී මාර්ගය හා සම්බන්ද අනිකුත් අතුරු මාර්ග ඉදිකිරීම් සියල්ල ඉදිරියේදි අවසන් වන අතර, එම මාර්ග සංවර්ධනය දකුණු අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් කටයුතු වලට බාධාවක් නොවෙනු ඇත.

මෙම අධිවේගී මාර්ගයේ යෝජිත මුදලින් රුපියල් බිලියන 20ක් ඉතිරි කරගැනීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන් ඇතුලු සියලුම නිළදාරීන්ට හැකියාව ලැබුනු අතර කෙටිම කලකින් මෙවන් අද්විතීය නිර්මාණයක් සිදුකිරීමට දායකවූ සියලුම ව්‍යාපෘති නිළධාරීන්ට, අනිකුත් අමාත්‍යාංශ වල නිළධාරීන්ට හා විශේෂයෙන්ම ඉඩම් පරිත්‍යාග කල මහජනතාවට මෙන්ම 2016-2019 කාලවකවානුව තුල තම අභිමතය තුල ගුණාත්මක කර්තව්‍යයක් සිදුකිරීමට නිළධාරීන්ට අවස්තාව ලබාදුන් රජයටත් මෙහි වැඩිමනත් ගෞරවය ලබාදිය යුතුය.

Nihal Sooriyaarachchi