හෙක්ටයාර 1.4 ක වපසරියකින් යුතු මීගමුව දූපතක් සම්බන්ධයෙන් මෙම ගැටලුකාරී තත්ත්වය මතුව තිබුණේ කලක සිටයි වසර කිහිපයකට පෙර වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් මෙම භූමි ප්‍රදේශයේ කඩොලාන කපා ක්‍රීඩා පිටියක් සකස් කර තිබුණා මෙම ක්‍රීඩා පිළිබඳ කතාබහ යළි කරළියට මතුවන්නේ පසුගිය 10 වැනිදා මීගමුව කලපු සංවර්ධන රැස්වීම පැවැත්වීම සමඟයි මෙම රැස්වීමට අමාත්‍යං සනත් නිශාන්ත මහතා මෙන්ම හිටපු අමාත්‍ය සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා ද එක්ව සිටියා එහිදී වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගම්පහ කාර්යාලය දේවානි ජයතිලක නම් දිසා වන නිලධාරීනිය දූපතේ කඩොලාන පද්ධතිය විනාශ වීමට ඉඩ දිය නොහැකි බවට කරුණු දැක්වීම නිසාය.

මීගමුව කළපු සංවර්ධන වැසීමේ සිදු වූ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකටවකදී වන ජීවී අමාත්‍ය එස් එම චන්ද්‍රසේන මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

මම හිතන්නේ සනත් නිශාන්ත ඇමති තුමා වන ජීවී පනත ගැන නොදන්න කමටයි එහෙම කියන්න ඇත්තේ. ඉතින් එතනදී වනජීවී නිලධාරිතුමියත් එහි ඇත්ත තත්ව ප්‍රකාශ කරා. එතුමිය මේකේ ආදීනව ගැන කියා දුන්නා. පරිසරය ආරක්ශා කරන්න මේ වගේ නිලධාරින් ඉන්න ඕනා. දේශපාලකයන්ව මේ නිලධාරින් දැනුවත් කරන්න ඕනා. මගේ අමාත්‍යාංශයේ කිසිම නිලධාරියෙක්ට කිසිම දෙයක් කරන්න දෙන්නේ නෑ. මම ඒ නිලධාරිනියගේ වගකීම බාරගන්නවා.