ශ්‍රී ලංකාවෙන් විදේශයන් වෙත අපනයනය කරන මිනිරන් සදහා අගය එකතු කොට අපනයනය කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය මහතා උපදෙස් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2020 පෙබරවාරි මස 5 දා පැවැත්වූ කැබිනට් රැස්වීමේදී මේ පිලිබද තීරණයකට එළඹ තිබෙනවා ඒ අනුව 2012 සිට මේ දක්වා රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 50,000 රජයේ රැකියා ලබාදීමටත්, සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සදහා වෛද්‍ය සහතික රජයේ රෝහල් මගින් නිකුත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය පළ වී තිබුණා එමෙන්ම මේ ලංකාවේ පලතුරු ආශ්‍රිත ලිපි නිෂ්පාදන සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලා පිහිටුවවක් පිහිටුවීමත් කහටගහ ග්‍රැෆයිට් ලංකා ලිමිටඩ් ආයතනය මගින් ලබාගන්නා මිනිරන් සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්වය මත පදනම්ව එකතු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කර තිබෙනවා.