මගේ ආදරණීය බිරිඳ දිස්නා,පුතු ලහිරු,ලොකු දූ ලාලිමා,චූටි දූ ලිහිණි,,,, කොහේ ඉන්නවද මොනවා කරනවද කියලා මං දන්නෑ.හැම දෙයක්ම හීනයක් වගේ.මේ ගෙදරට අද මං මේ අඩිය තිබ්බෙ අවුරුදු දාහතකට පස්සෙ. පපුව පිච්චිලා ගියා අපි පස් දෙනා මේ ගෙදර ගත කරපු ලස්සන ජීවිතය මතක් වෙලා.ඒ

ජීවිතේ හැටි ඔහොම තමයි.

Advertisment