හුස්ම ගැනීම අවහිර වූ කටුගස්තොට බාලිකාවේ සිසුවියක් රෝහල් ගෙනයාමට ගුරුවරුන් බයවු සිදුවීමක් මහනුවර කටුගස්තොට ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා. එම අවස්තාවේ සුවසැරිය ගිලන් සේවය පැමිණියද බාරකරුවෙකු ඉදිර්පත් නොවීම හේතුවෙන් විනාඩි 20ක් පමණ ව්දුහල් භූමියේ නවතාගෙන සිට ඇති අතර අවසානයේ පොලිසිය පැමිණ සිසුවිය රෝහල් ගත කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

පාසලේ ගුරුවරුන් පවසා ඇත්තේ සිසුවියට කොරෝනා වැලදී ඇතැයි සැකසිතූ නිසා ඇය ලගට නොගිය බවයි. තව සුලු මොහොතක් පමා වුයේ නම් සිසුවියගේ ජීවිතයද අවධානම් වීමට ඉඩ තිබූ බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග පැවසුවා.

අද මව්බිම