සුනාමිය අපි හැමෝගෙම ජීවිත වෙනස් කරා. නොකල වරදකට මං අවුරුදු ගානක් හිර බත් කෑවා.ඒක මගෙ මතකයෙන් අමතක කරන්න බැහැ.අද මං අවුරුදු දාහතකට පස්සෙ මේ ගෙදරට ආවත් මෙහෙ ඉන්න මගෙ හිත ඉඩ දෙන්නෑ. මං කොහේ හරි යනවා.මේ ජීවිතේ ලොකු දුකක්.මේ දුකෙන්,බැඳීම්

වලින් ඈත් වෙන්නයි මට ඕනි.