පසුගියදා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ශ මහතා Rmv එකෙහි වැඩ කටයුතු නිරීක්ෂණයෙන් පසු ලබාදුන් උපදෙස් අනුව ජනතාවට කඩිනමින් සේවය සැපයීමට එම ආයතනය විවිද පියවරයන් ගනු ලැබුවා. එහි නවතම පියවර ලෙස ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය සහතිකය ලබාගැනීමට දින වෙන් කරගත හැකි App එක හදුන්වාදීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එම ජංගම දුරකතන යෙදුම (app) හෙට දිනයේදී (22) රවාහන කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.01.22 පෙ.ව. 10.00 ට අන්තර්ජාලය වෙත එක් කිරීමට නියමිතයි.

Update : එම යෙදුම හා online සේවාව මේ මස 27 වෙනිදා සිට ජනතාවට ලබාගත හැකි බව ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය පවසනවා.