1951 සිවිල් ආරක්ෂක නීතියට අනුව, ඊශ්‍රායලයේ සියලුම නිවාස, නේවාසික ගොඩනැගිලි සහ කාර්මික ගොඩනැගිලි සඳහා Bomb Sehlters තිබිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, නිවාස හෝ නේවාසික ගොඩනැගිලි කිහිපයක් ඒකාබද්ධව තනි Bomb shelter එකක් හෝ පවත්වාගෙන යායුතුය.

ලෙබනන් යුද්ධයට පෙර, ලෙබනනයෙන් පීඑල්ඕ ප්‍රහාර එල්ල කිරීම නිසා දහස් ගණනක් ඊශ්‍රාලයිල් ජනතාව විශාල කාලයක් මෙම Shlters වල ගත කිරීමට හේතු විය.

Bomb shelter ඇතුළු වීමට නිශ්චිත වේලාව කුමක්දැයි ජනතාවට පැහැදිලි කිරීම සඳහා 2010 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී හෝම් ෆ්‍රන්ට් කමාන්ඩ් අනතුරු හැගවීමේ පද්ධතියක්ද ආරම්භ කරන ලදී. ඊශ්‍රායලය වෙත පැමිණෙන ඕනම සතුරු රොකට් ප්‍රහාරයක් වැටෙන දිශාව නිවැරදිව හදුනාගෙන අදාල ප්‍රදේශයට පමණක් මෙම අනතුරු ඇගවීමේ ශබ්දය නිකුත් වේ. මීට අමතරව Iron Dome පද්ධතියද ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක්ගෙ කතාබහට ලක්වූ දෙයක්.

මෙම Shelters වල චයාරූප කිහිපයක් පහතින්

Children in southern Israel run to a bomb shelter as Palestinian terrorists fire rockets from the Gaza Strip (illustrative).
Israelis take cover in a bomb shelter in central Tel Aviv as sirens wail on November 16, 2012. A rocket fired from the Gaza Strip crashed into the sea off Tel Aviv in the second incident in as many days, police and an eyewitness told AFP, shortly after sirens wailed across the city. AFP PHOTO/DANIEL BAR-ON ==ISRAEL OUT==Daniel Bar-On/AFP/Getty Images

Chairs stand next to a painted wall inside a public bomb shelter in the southern city of Ashkelon August 4, 2014. In Israeli southern communities hit by daily rocket and mortar bomb attacks from the Gaza Strip, some residents remained in their shelters, waiting tensely to see if a 72-hour Egyptian-brokered ceasefire that went into effect on Tuesday would hold. In Gaza, Palestinians who sheltered in U.N.-run schools began returning to towns and villages to examine the widespread damage from four weeks of fierce fighting. Picture taken August 4, 2014. REUTERS/Amir Cohen (ISRAEL – Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY CONFLICT) ATTENTION EDITORS: PICTURE 21 OF 38 FOR WIDER IMAGE PACKAGE ‘SHELTERING FROM CONFLICT – ISRAEL AND GAZA’ TO FIND ALL IMAGES SEARCH ‘COHEN SALEM’
Advertisment